วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Unit 1 Nice to meet you? 1

21 ความคิดเห็น:

nid_nacup@hotmail.com กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
bame_elsc@thai.com กล่าวว่า...

บทที่1 Nice to meet you?
บทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำตัวและการสนทนา
ทำความรู้จักกับบุคคลอื่นๆ รวมทั้งการใช้คำศัพท์ในการทักทายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
มีการสร้างสถานการณ์สมมุติเหมือนจริง เพื่อให้เราได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆ และการกล้าแสดงออก
นอกจากนี้ยังทำให้เราได้รู้จักการใช้ประโยคที่ถูกต้องและเข้าใจยิ่งขึ้นอีกด้วย

(51112570016)E1 Section A

bame_elsc@thai.com กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
nid_nacup@hotmail.com กล่าวว่า...

บทที่1 Nice to meet you?
บทที่1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำตัวและการสนทนาในขั้นพื้นฐานเช่น
Hi,Hello,Good moning
ในเนื้อบทที่1นี้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

(51112570018) E1 Section A

chanchalit_03@hotmail.com กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
chanchalit_03@hotmail.com กล่าวว่า...

บทที่1 Nice to meet you?
บทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำตัวและการสนทนา
ระหว่างบุคคล
มีการใช้คำศัพท์ในการทักทาย มีการใช้ไวยากรณ์
มีการสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้น เพื่อให้เราได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการกล้าแสดงออก
นอกจากนี้ยังทำให้เราได้รู้จักการใช้ประโยคที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

(51112570045)E1 Section A

วิชาภาษอังกฤษ กล่าวว่า...

บทนี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทำความรู้จักการสนทนาการทักทาย
น.ส.พัชรพร แสงทอง 51112570028

ปุ๊กปิ๊ก กล่าวว่า...

บทที่1 Nice to meet you?
บทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาและแนะนำตัว
ทำการรู้จักกับบุคคลทั่วไป โดยการใช้ศัพท์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน มีการสร้างสถานการณ์เหมือนจริง เพื่อเกิดทักษะในด้านต่างๆ และการใช้ประโยคที่ถูกต้องและเข้าใจยิ่งขึ้นอีกด้วย

(51112570017)E1 Section A

สิงห์ฟ้าผงาด กล่าวว่า...

บทที่1 Nice to meet you?
บทนี้เป็นการใช้บทสนทนาแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกัน สามารถนำมาใช้ในชีวตประจำวันได้
และการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ได้รู้ว่าในสถานการณ์นั้นควรพูดว่าอย่างไร

ลูกปลา กล่าวว่า...

บทที่1 Nice to meet you?
บอกเกี่ยวกับการแนะนำตัว การทักทาย เป็นบทสนทนาทำความรู้จักกับคนอื่นโดยใช้คำศัพย์ภาอังกฤษทักทายกัน เช่นhello,bye เป็นต้น มีการสร้างสถานการณ์เพื่อให้ได้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

POR_poR กล่าวว่า...

UNIT 1 Nice to meet you?
บทนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสนทนา การทักทาย และ การแนะนำตัว ระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง
มีการสร้างสถานการณ์ เพื่อที่จะได้ฝึกฝนได้เป็นอย่างดี
และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

Tun-TUn กล่าวว่า...

บทที่ 1 Nice to meet you?
บทนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสนทนา แนะนำตัว
และทักทาย ของบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง
รวมถึงการใช้คำศัพท์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งมีการสร้างสถานการณ์สมมุติเสมือนจริง เพื่อที่จะให้เราได้ฝึกฝนในทักษะต่างๆได้อย่างถูกต้อง

วิชาภาษอังกฤษ กล่าวว่า...

บทที่1 Nice to meet you?
บทนี้เป็นการใช้บทสนทนาแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกัน สามารถนำมาใช้ในชีวตประจำวันได้
และการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้ได้รู้ว่าในสถานการณ์นั้นควรพูดว่าอย่างไร

นายไพศาล เกิดโกยแก้ว 51112570071 sec.1

วิชาภาษอังกฤษ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
วิชาภาษอังกฤษ กล่าวว่า...

บทที่1
Nice to meet you?
บทเรียนที่ 1 นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแนะนำตัวและการสนทนาระหว่างกัน จากที่ได้เรียนทำให้เราได้รู้ที่จักนำไปพัฒนาตนเองในการเรียนเกี่ยวกับการแนะนำตัว สร้างความกล้าและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ทำให้เราได้รู้จักและจำจำคำศัพท์ใหม่ใหม่ที่ยังไม่รู้แล้วก็คำศัพท์ที่เรารู้ดีอยู่แล้วนำมาใช้ปรับปรุงในการสนทนาเพื่อให้ดียิ่งขึ้น และสามารถที่จะฝึกฝนเพื่อที่จะใช้สนทนากับชาวต่างชาติและสามารถนำไปใช้ในชีวิติประจำวันได้
แต่ถ้าฝึกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆๆๆก็จะสร้างความชำนาญ และสามารถสร้างอาชีพขึ้นได้เช่นเป็นไกด์ เป็นทูตและสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในทุกๆๆๆๆที่เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมากที่ทุกคนต้องรู้แล้วกล้าที่จะพูด...แล้วก็ไม่กลัวเวลาที่ชาวต่างชาติมาทักทายและพูดคุยกับเรา แล้วยังสอนถึงการแต่งประโยคในการแนะนำตัวที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้ในรูปประโยคทำให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้น และสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วและมีการออกเสียงที่ถูกต้องในการพูด พูดอย่างชัดเจนและถูกต้อง
Miss Jirawan Yimjaiboon
E1 Section B
*51112570112*

วิชาภาษอังกฤษ กล่าวว่า...

บทที่1 Nice to meet you?
บทนี้เป็นการเรียนเกี่ยสกับการแนะนำตัวและก็การทักทาย มีสร้างสอนเกี่ยวกับการแต่งประโยคทำให้เราสามารถแต่งประโยคที่ถูกต้องขึ้นได้ และสารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากการที่เรียนทำให้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการสนทนา
นาย สุทธิรักษ์ พรรณโภชน์
รหัส 51112570135
E1 Section B

วิชาภาษอังกฤษ กล่าวว่า...

"Unit 1 Nice to meet you? "
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแนะนำตัวและการสนทนาระหว่างกัน และยังได้ศัพท์ที่เกี่ยวกับการ
สนทนาและได้รู้จักการเขียนประโยคแนะนำตัวที่ถูกต้อง แล้วยังสามรถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
นางสาว ลาญา กระจายศรี
(51112570109)
E1 Section B

วิชาภาษอังกฤษ กล่าวว่า...

บทที่1 Nice to meet you?
บทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำตัวและการสนทนา
ทำความรู้จักกับบุคคลอื่นๆ รวมทั้งการใช้คำศัพท์ในการทักทายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
มีการสร้างสถานการณ์สมมุติเหมือนจริง เพื่อให้เราได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆ และการกล้าแสดงออก
นอกจากนี้ยังทำให้เราได้รู้จักการใช้ประโยคที่ถูกต้องและเข้าใจยิ่งขึ้นอีกด้วย
51112570070 Sec 1

วิชาภาษอังกฤษ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
วิชาภาษอังกฤษ กล่าวว่า...

Unit1 Nice to meet you?
บทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทักทาย hi hello การบอกลา การแนะนำตัวและการสนทนา การทำความรู้จักกับบุคคลอื่นๆ รวมทั้งการใช้คำศัพท์ในการทักทายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการสร้างสถานการณ์สมมติเหมือนจริง เพื่อให้เราได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆ และการกล้าแสดงออก
นอกจากนี้ยังทำให้เราได้รู้จักการใช้ประโยคที่ถูกต้องและเข้าใจยิ่งขึ้น
รู้จักหลักการใช้ Verb to be (is,am,are)
การใช้Verb to be ในประโยคคำถามคำตอบ
รู้จักหลักการใช้ Do Does
รู้จักหลักการใช้ Have Has
รู้จักการพูดทักทายจากประโยคสนทนา
นาย จักรธร พ่อค้า 51112570072 E1 Section A

POR_poR กล่าวว่า...

บทที่1
Nice to meet you?
บทเรียนที่ 1 นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแนะนำตัวและการสนทนาระหว่างกัน จากที่ได้เรียนทำให้เราได้รู้ที่จักนำไปพัฒนาตนเองในการเรียนเกี่ยวกับการแนะนำตัว สร้างความกล้าและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง ทำให้เราได้รู้จักและจำจำคำศัพท์ใหม่ใหม่ที่ยังไม่รู้แล้วก็คำศัพท์ที่เรารู้ดีอยู่แล้วนำมาใช้ปรับปรุงในการสนทนาเพื่อให้ดียิ่งขึ้น และสามารถที่จะฝึกฝนเพื่อที่จะใช้สนทนากับชาวต่างชาติและสามารถนำไปใช้ในชีวิติประจำวันได้
แต่ถ้าฝึกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆๆๆก็จะสร้างความชำนาญ และสามารถสร้างอาชีพขึ้นได้เช่นเป็นไกด์ เป็นทูตและสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในทุกๆๆๆๆที่เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมากที่ทุกคนต้องรู้แล้วกล้าที่จะพูด...แล้วก็ไม่กลัวเวลาที่ชาวต่างชาติมาทักทายและพูดคุยกับเรา แล้วยังสอนถึงการแต่งประโยคในการแนะนำตัวที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้ในรูปประโยคทำให้ประโยคสมบูรณ์ขึ้น

นายหฤษฎ์ คงแก้ว 51112570063